Örtterapi

 

Det gröna apoteket är en värdefull skatt som brukats i urminnes tider och som på sista århundradet lagt grunden till den moderna tidens syntetiska mediciner.

Fördelen med örterna är att man får ta del av hela örterns verkan. Örterna innehåller flera aktiva ämnen som påverkar vår kropp på olika sätt. Man brukar säga att “verkan av en hel ört är större än dess enskilda delar”.

Att arbeta med örter kräver tålamod. Jämfört med de syntetiska medicinerna är örterna inte alls lika starka och effektiva. Med örterna kan man få viss symtomdämpande effekt, men i första hand är de bra på att förebygga och på sikt stödja kroppens egna funktioner så att symtomen minskar.

Målet är att öka kunskapen om hur kroppsfunktionerna hänger ihop och hur man med örterna kan stödja en god hälsa.

orter

Örtkonsultation

Syftet med en örtkonsultation är att förstå bakomliggande orsaker till de symtom kroppen visar. Vi tittar på vilka funktioner som kan behöva stödjas i kroppen och försöker hitta en röd tråd för att se svagheter och obalanser som påverkat hälsan under åren och resulterat i de symtom som finns idag.

Örtkonsultationer kan bokas från januari 2013.

Örtvandringar

En örtvandring är en skön promenad i vår vackra natur där du får lära dig mer om vilda örter och läkande växter som finns i vårt gröna apotek. Rölleka, nässla, groblad… Ja, du känner säkert redan till några av dem, men vet du vad man kan använda dem till och hur de verkar?

Flera sköna hälsotips och ett och annat hudvårdstips lär dyka upp…..